CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Emma Lennard
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Fostering Care Cooperative and Adoption Counts
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

  • Honiadau o fethu â chofnodi, cyfathrebu a datgelu.
  • Honiadau o fethu â chwrdd â therfynau amser a thorri diogelwch data.