CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Emma Fagg
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Bluebird Care Cardiff
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Canfuwyd bod pryderon diogelu difrifol wedi'u profi yn erbyn y Gweithiwr Gofal Cartref Emma Jane Fagg.

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Emma Jane Fagg i ymarfer a gosododd Orchymyn Dileu sy’n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol gofrestredig yng Nghymru.

Mae gan Emma Jane Fagg yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y penderfyniad ar gais.


Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymruCrynodeb o honiadau

Cannot be disclosed