CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Emily Jo Brown
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymun Dileu
Lleoliad
gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Gynt Liquid Personnel
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Cafodd Emily Jo Brown ei gwahardd rhag gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru am wyth mis ar ôl i wrandawiad Gofal Cymdeithasol Cymru ym mis Chwefror 2021 ddarganfod bod nam ar ei ffitrwydd i ymarfer.

Dywedwyd wrth y gwrandawiad deuddydd fod Ms Brown wedi ymddwyn yn dreisgar y tu allan i'w gweithle tra dan ddylanwad alcohol.

Mae Panel Adolygu Addasrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 10 Medi 2021, wedi adolygu’r gorchymyn atal ac wedi penderfynu bod nam ar ei Ffitrwydd i Ymarfer ohyd.

Gosodwyd Gorchymyn Dileu sy'n golygu na all weithio mewn rôl Gofal Cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru.

Mae gan Emily Jo Brown yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau y panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru