CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Debra Lewis
Share
Rôl cofrestredig
Rheolwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Mae’r gwrandawiad yma yn cael ei gynnal trwy fideo- gynadledda, Os hoffech chi fod yn bresennol, cysylltwch â ni ar hearings@socialcare.wales
Cyflogwr
Gynt Ty Draw Wentworth Lodge Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Ms Lewis wedi ymddwyn mewn mater amhriodol tuag at breswylwyr ac wedi ymddwyn mewn modd bwlio a / neu amhriodol tuag at staff mewn cartref gofal.