CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
David Paul Smyth
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Accomplish Group
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer wedi canfod pryderon diogelu difrifol wedi profi yn erbyn David Paul Smyth, rheolwr cartref gofal i oedolion cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar ffitrwydd presennol David Paul Smyth i ymarfer a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol reoledig yng Nghymru. Bydd enw David Paul Smyth yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr ac yn cael ei roi ar y Rhestr o Bobl a Dynnwyd.

Mae gan David Paul Smyth yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae rhagor o wybodaeth am yr achos ar gael ar gais fodd bynnag, nodwch y gall rhywfaint o wybodaeth gael ei golygu.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru