CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Clare Stephenson
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Cartref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt British Red Cross
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Am gopi o rhesymau’r Panel, gwnewch gais i’r Tim Gwrandawiadau ar gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Honnir, er ei bod wedi cofrestru, bod Ms Stephenson wedi cyfarwyddo cydweithiwr i ddal yn ôl neu roi gwybodaeth anghywir i'r heddlu, mewn perthynas ag ymweliad â chartref defnyddiwr gwasanaeth