CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Clair Strevens
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Bydd hwn yn gwrandawiad preifat
Cyflogwr
Yn flaenorol Service Care Solutions
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Roedd y gwrandawiad hwn yn breifat, ni fydd unrhyw resymau yn cael eu cyhoeddi

Crynodeb o honiadau

Roedd y gwrandawiad hwn yn breifat, ni fydd unrhyw honiadau yn cael eu cyhoeddi