CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Audra Larraine Williams
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Cyngor Sir Powys
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer wedi canfod bod pryderon diogelu difrifol yn cael eu profi yn erbyn Audra Larraine Williams, gweithiwr cymdeithasol cofrestredig.

Canfu'r Panel fod addasrwydd presennol Audra Larraine Williams i ymarfer wedi ei amharu, a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.

Bydd enw Audra Larraine Williams yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a'i roi ar y Rhestr o Bobl a Dynnwyd o'r Gofrestr.

Mae gan Audra Larraine Williams yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae mwy o wybodaeth am yr achos ar gael ar gais. Fodd bynnag, nodwch y gall rhywfaint o wybodaeth gael ei golygu.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru