CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Amanda Jane Griffiths
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Woodlands LTD.
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Cynhaliwyd y gwrandawiad ym mhreifat felly ni chaiff y rhesymau eu cyhoeddi