CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Rheolwr tîm gwaith cymdeithasol

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol er mwyn cofrestru:

If the team manager is a social worker, they must be registered with a:

  1. Gradd mewn gwaith cymdeithasol

Gofynion eraill

Cymwysterau blaenorol

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Gofynion sefydlu

Datblygiad proffesiynol parhaus DPP (a elwid gynt yn PRTL)