CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Rheolwr creche / gofal dydd
Share

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol o dan Safonau Gofynnol Cenedlaethol:

Mae’r Safonau Gofal Cenedlaethol yn dweud ‘bod gan y person â chyfrifoldeb gymhwyster ar lefel 3 o leiaf a gydnabyddir ar restr bresennol Cyngor Gofal Cymru o Gymwysterau Derbyniol ar gyfer y Gweithlu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru, neu yn Fframwaith Cymwysterau Integredig Skills Active ar gyfer Gwaith Chwarae (neu ar unrhyw restrau sy'n eu disodli), sy'n briodol i'r swydd’ Mae’r cymwysterau a gydnabyddir yn cael eu rhestri ar y fframwaith yma.

 1. City and Guilds Lefel 4 Paratoi ar gyfer arwain a rheoli ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

ac

 1. City and Guilds Lefel 5 Arwain a Rheoli Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

neu

 1. CBAC Lefel 2 Gofal Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Craidd

ac un o'r canlynol

 1. City and Guilds Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer

neu

 1. CBAC Lefel 3 Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant: Ymarfer a Theori

neu un o'r cymwysterau lefel 3 neu uwch ar gyfer ymarferydd creche / gofal dydd a

 1. City and Guilds Lefel 4 Ymarfer Proffesiynol mewn Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Graddau:

 1. Prifysgol De Cymru: BA Addysg ac Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar (gyda statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar)

 2. Prifysgol De Cymru: Fd Addysg ac Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar (gyda statws Ymarfer y Blynyddoedd Cynnar)

 3. Prifysgol Metropolitan Caerdydd: BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar (EYPS)

 4. Prifysgol Metropolitan Caerdydd: BA (Anrh) Addysg ac Ymarfer Proffesiynol Blynyddoedd Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar (EYPS)

 5. Prifysgol Glyndŵr: Fd Astudiaethau Plentyndod Cynnar (EYPS)

 6. Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar

 7. Prifysgol Abertawe: Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar

 8. Prifysgol Aberystwyth: BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar (EYPS)

 9. Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Diploma AU Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar

 10. Prifysgol Caerdydd: BA (Anrh) Addysg Gynnar ac Ymarferydd Proffesiynol gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (dwyieithog)

 11. Pryfysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar: Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar (ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg)

 12. Prifysgol Abertawe: Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferwr y Blynyddoedd Cynnar gyda Blwyddyn Dramor

Gofynion eraill

Cymwysterau blaenorol

Cymwysterau eraill y DU a dderbyniwyd

Gofynion sefydlu