CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Y Gwobrau 2022 - Llinos Druce

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Cyrhaeddodd Llinos Druce rownd derfynol 'Gwobr Gofalwn Cymru'.