CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Y Gwobrau 2022 - Keneuoe Morgan

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Cyrhaeddodd Keneuoe y rownd derfynol ar gyfer gwobr 'Gofalu trwy'r Gymraeg'.