CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Ymgynghoriadau

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Diwygio rheoliadau partneriaeth o dan Ran 9 o'r Ddeddf

Rhwng 31 Awst a 26 Hydref 2918 bydd Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ar ddiwygiadau i ar y diwygiadau i Reoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) 2015 a Rheoliadau Gofal a Chymorth (Trefniadau Partneriaeth ar gyfer Asesiadau Poblogaeth) (Cymru) 2015.

Ymgynghoriad ar ddiwygio rheoliadau partneriaeth o dan Ran 9 o'r Ddeddf