CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Cwestiynau cyffredin - Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin o gwmpas agweddau penodol o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Rhan 2 – Swyddogaethau Cyffredin

Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin o gwmpas agweddau penodol o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Rhan 2 – Swyddogaethau Cyffredin

Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin o gwmpas agweddau penodol o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Rhan 2 – Swyddogaethau Cyffredin

Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i atebion i gwestiynau cyffredin o gwmpas agweddau penodol o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Rhan 2 – Swyddogaethau Cyffredin

Rhan 3 – Asesu Anghenion Unigolion

Rhan 3 – Asesu Anghenion Unigolion

Rhan 6 – Plant sy'n Derbyn Gofal a Phlant sy'n cael eu Lletya

Rhan 6 – Plant sy'n Derbyn Gofal a Phlant sy'n cael eu Lletya

Rhan 7 – Diogelu

Rhan 7 – Diogelu

Rhan 9 – Cydweithrediad a Phartneriaeth

Rhan 9 – Cydweithrediad a Phartneriaeth

Rhan 10 – Cwynion, Sylwadau a Gwasanaethau Eirioli

Rhan 10 – Cwynion, Sylwadau a Gwasanaethau Eirioli

Rhan 11 – Amrywiaeth a Chyffredinol

Rhan 11 – Amrywiaeth a Chyffredinol