CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Unigolion Cyfrifol

Unigolion Cyfrifol

Nod yr adnodd gwybodaeth a dysgu hwn ydy rhoi trosolwg o'r hyn mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn ei feddwl i Unigolion Cyfrifol.

Mae'r adnodd hefyd yn berthnasol i ddarparwyr gwasanaethau a rheolwyr o ran deall rôl Unigolion Cyfrifol a pherthynas y rôl hwnnw â'u rolau a chyfrifoldebau eu hunain.