CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
​Gwybodaeth ac ymwybyddiaeth

​Pecyn trosolwg ac ymwybyddiaeth

Mae’r adnoddau gwybodaeth ac ymwybyddiaeth wedi’u llunio i roi trosolwg i chi o Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, a beth mae’n ei olygu i’r sector gofal cymdeithasol.

Mae’r adnoddau'n cynnwys cyflwyniad PowerPoint, ffilm fer sydd wedi’i hanimeiddio a phedair taflen ar rannau allweddol o’r Ddeddf. Fe’u datblygwyd gan y Sefydliad Gofal Cyhoeddus ar ran Cyngor Gofal Cymru, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, a Llywodraeth Cymru.