CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Cydgynhyrchu

Cyflwyniad dosbarth arbenigol ar gydgynhyrchu

Cydgynhyrchu yw un o brif egwyddorion y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae'n golygu gweithio gyda a chynnwys unigolion, eu teulu, ffrindiau a gofalwyr fel eu bod yn derbyn y gofal a'r cymorth gorau posibl.

Seiliwyd y dosbarthiadau arbenigol ar gydgynhyrchu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ar y cyflwyniad hwn. Ruth Dineen a Noreen Blanluet, cyd-sylfaenwyr Cydgynhrchu Cymru, oedd yn gyfrifol am gynllunio a darparu'r dosbarthiadau.