CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
​Gofalwyr ac iechyd meddwl

Gofalwyr y bobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl

Nod yr adnoddau hyn, a ddatblygwyd gan Hafal, yw helpu'r rhai sy'n gweithio yn y sector statudol a'r trydydd sector i ddeall goblygiadau'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn well o ran hawliau gofalwyr y bobl hynny sydd â chyflyrau iechyd meddwl. Maent hefyd yn ceisio helpu gweithwyr proffesiynol i ddeall hawliau gofalwyr o dan y Ddeddf, yn ogystal â deall hawliau gofalwyr o dan ddeddfwriaeth iechyd meddwl.