CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
​Astudiaethau achos ar asesu a chymhwystra

Astudiaethau achos

Mae'r astudiaethau achos hyn wedi cael eu dylunio fel adnoddau dysgu a datblygu ar gyfer gweithwyr gofal a chymorth uniongyrchol. Maent yn cyflwyno enghreifftiau o anghenion gofal a chymorth gan unigolion a theuluoedd, a'r ymatebion proffesiynol a roddwyd.