Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae profiad o waith ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, gwaith chwarae, blynyddoedd cynnar a gwasanaethau gofal plant yn hanfodol i bontio'r bwlch rhwng addysg neu hyfforddiant a byd gwaith. Ar ei orau, gall agor llygaid pobl i swyddi nad oeddent erioed wedi meddwl amdanynt, llywio penderfyniadau gyrfa a darparu profiad gwerthfawr ar gyfer ceisiadau am swydd a mynediad i addysg uwch. Dyma ganllaw i gyflogwyr, darparwyr dysgu a dysgwyr ar leoliadau gwaith.


Dylai'r canllaw hwn gael ei ddarllen ochr yn ochr ag unrhyw bolisïau, gweithdrefnau ac arweiniad ar gyfer lleoliad gwaith a ddarperir gan ddarparwyr dysgu unigol a/neu gyflogwyr. Mae yna gyflwyniad fideo a fydd yn eich tywys trwy'r canllaw lleoliad gwaith hwn.

I gael mwy o wybodaeth am y rolau swyddi sydd ar gael, y cyflogwyr sy'n cynnig cyfleoedd lleoliad gwaith ac i gwblhau asesiad ar-lein o addasrwydd i weithio ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, gwaith chwarae, blynyddoedd cynnar a gofal plant ewch i wefannau Gyrfaoed GIG Cymru a GofalwnCymru.