Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Cymwysterau sy’n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer ac sy'n ofynnol yn ôl rheoliadau:

Mae'r cymhwyster sydd i'w argymell ar gyfer y rôl hon yn cael ei ystyried ar hyn o bryd, ynghyd â swyddogaeth a rôl lawn gweithwyr sy'n cefnogi gweithgareddau gwaith cymdeithasol yn uniongyrchol.

Nid oes angen cofrestru

Gofynion eraill

Os bydd y gweithiwr gwybodaeth, cyngor a chymorth yn cynnal asesiadau, dylai’r awdurdod lleol sicrhau bod ganddo’r sgiliau, yr hyfforddiant a’r cymwysterau priodol i wneud hynny.

Mae'r lefelau priodol o gymwysterau ar gyfer gwneud y gwaith hwn yn cynnwys y canlynol:

  • naill ai ymarferydd gwaith cymdeithasol neu ymarferydd gofal cymdeithasol cofrestredig gyda chymhwyster proffesiynol lefel 5 neu uwch
  • neu rywun gyda chymhwyster gofal cymdeithasol lefel 4 neu uwch, sy'n cynnwys gwybodaeth a sgiliau i gynnal asesiadau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, o dan oruchwyliaeth ymarferydd gofal cymdeithasol neu ymarferydd gwaith cymdeithasol cofrestredig.

Hefyd, mae angen i’r awdurdod lleol fod yn fodlon bod gan yr holl staff sy’n ymgymryd â'r gweithgareddau hyn y sgiliau, yr wybodaeth a’r cymhwysedd i weithio gyda phlant a phobl ifanc, oedolion a gofalwyr, fel sy'n briodol.

Mae'r cymhwyster sydd i'w argymell ar gyfer y rôl hon yn cael ei ystyried ar hyn o bryd, ynghyd â swyddogaeth a rôl lawn gweithwyr sy'n cefnogi gweithgareddau gwaith cymdeithasol yn uniongyrchol.

Cymwysterau eraill a dderbyniwyd

  1. NVQ 4 mewn Arwain a Rheoli ar gyfer Gwasanaethau Gofal

  2. NVQ 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

  3. NVQ 4 Dyfarniad Rheolwr Cofrestredig

  4. NVQ 4 mewn Gofal

  5. Cymhwyster mewn gwaith cymdeithasol, wedi’i gymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru

Gofynion sefydlu

Mae Fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol wedi'i greu ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol a gweithwyr cymorth gofal iechyd. Mae'n ymdrin â gofal a chymorth i oedolion, a phlant a phobl ifanc. Mae’n cynnig strwythur ar gyfer sefydlu pawb ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ledled Cymru, ac mae’n amlinellu’r wybodaeth a’r sgiliau y mae angen i weithwyr newydd eu meithrin yn ystod eu chwe mis cyntaf yn y swydd.  

Mae’n ddyletswydd ar bob cyflogwr i sicrhau bod ei weithwyr newydd yn cael hyfforddiant sefydlu priodol, gan ddefnyddio'r fframwaith hwn. Mae’n bosibl bod y rôl, y sefydliad neu'r sector yn newydd i'r gweithwyr.