CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Cwestiynau cyffredin - Arolwg Dweud Eich Dweud 2024

Rydyn ni’n lansio ein harolwg Dweud Eich Dweud diweddaraf ym mis Ionawr 2024.

Mae'r arolwg hwn o'r gweithlu gofal cymdeithasol cofrestredig yn gofyn cwestiynau am bethau fel iechyd a llesiant, cyflog ac amodau, hyfforddiant, cymwysterau ac anghenion datblygu.

Hwn fydd yr ail dro i ni gynnal yr ymchwil hwn, ar ôl yr arolwg peilot wnaethon ni cynnal yn gynharach eleni.

Beth yw pwrpas yr arolwg hwn?

Beth fydd yr arolwg yn ei ofyn?

Pwy sy'n cynnal yr arolwg?

Sut alla i gymryd rhan?

Pam fod fy marn yn bwysig?

Pwy sy'n gweld fy nata i?

Sut fydd y wybodaeth yn cael ei defnyddio?

Oes rhaid i mi gymryd rhan?

Beth oedd canlyniadau arolwg 2023?

Angen mwy o wybodaeth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am arolwg Dweud Eich Dweud 2024, cysylltwch â’r Athro Jermaine Ravalier ar j.ravalier@bathspa.ac.uk.