CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
​Diogelu

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Deunyddiau lefel A

Nod yr adnoddau hyn yw rhoi trosolwg o feysydd y Ddeddf, rheoliadau a chyfarwyddyd statudol sy’n berthnasol i ddiogelu. Maent yn cynnwys crynodebau o'r negeseuon allweddol ac maen nhw'n addas ar gyfer pob rôl ar draws y sector i roi trosolwg iddyn nhw o'r newidiadau allweddol.

Deunyddiau lefel B

Mae'r deunyddiau dysgu mwy manwl yma ar gyfer y rhai bydd yn cael eu heffeithio fwyaf gan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Eu nod yw helpu nhw i weithredu'r newid.

Deunyddiau cefnogol

Mae'r astudiaethau achos, ymarferion a thaflenni yma yn cefnogi'r modiwl hyfforddi Diogelu.

Deunyddiau ychwanegol

Mae'r Canllaw i hyfforddwyr a'r rhestr termau isod yn cefnogi'r holl fodiwlau hyfforddi craidd.