CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Sesiwn hwb addysgwr ymarfer gwaith cymdeithasol: cyflwyniad i groestoriadol
Digwyddiad

Sesiwn hwb addysgwr ymarfer gwaith cymdeithasol: cyflwyniad i groestoriadol

Dyddiad
29 Tachwedd 2023, 1pm i 3.30pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd y gweithdy rhyngweithiol hwn, a gyflwynir gan Dr Wahida Kent, yn helpu addysgwyr ymarfer gwaith cymdeithasol i ddeall:

  • o ble y daw croestoriadedd
  • beth yw croestoriad
  • sut mae croestoriadedd yn cyd-fynd ag addysg gwaith cymdeithasol.

Byddwch hefyd yn:

  • darganfod adnoddau all gefnogi dulliau croestoriadol
  • archwilio croestoriadedd mewn cyd-destun ymarfer gan ddefnyddio astudiaeth achos.

Os byddwch yn cymryd rhan, gallwch ddefnyddio’r 2.5 awr o sesiynau i ddangos tystiolaeth o’ch Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP).