CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Diweddariad i fodylau craidd yr Hyb
Newyddion

Diweddariad i fodylau craidd yr Hyb

| SCW Online

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi diweddaru pum o’r modylau craidd ar ein Hyb Gwybodaeth a Dysgu.

Bydd hyn yn cysoni’r modylau gyda newidiadau ers eu cyhoeddi am y tro cyntaf yn 2016.

Mae’r newidiadau yn effeithio’r modylau canlynol:

  • Cyflwyniad a swyddogaethau cyffredin
  • Asesu a diwallu anghenion unigolion
  • Plant sy’n derbyn gofal a phlant sy’n cael eu lletya
  • Diogelu
  • Eiriolaeth
  • Pobl yn yr Ystâd Ddiogeledd

Gallwch weld y modylau ar eu newydd wedd yn adran Adnoddau Dysgu o’r Hyb.