CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Cyhoeddi arweiniad statudol newydd ar gyfer diogelu oedolion a phlant!
Newyddion

Cyhoeddi arweiniad statudol newydd ar gyfer diogelu oedolion a phlant!

| SCW Online

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi arweiniad statudol newydd yn gysylltiedig â Rhan 7 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Mae’r arweiniad yn trafod ymdrin ag achosion unigol i ddiogelu plant ac oedolion sy’n wynebu risg ac yn ychwanegu cyfrolau 5 a 6 at yr arweiniad statudol Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl.

Darllenwch fwy am yr arweiniad