Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Pwrpas y gwasanaethau hyn yw cynorthwyo plant a theuluoedd i gael mynediad at amrywiaeth eang o weithgareddau sydd â'r nod o gryfhau llesiant a chynhwysiant cymdeithasol unigolion. Maent yn cael eu cynnig yn y gymuned neu mewn canolfan ddydd.


Rôl swyddi

  1. Rheolwr gwasanaeth dydd i blant
  2. Dirprwy reolwr / uwch swyddog gwasanaeth dydd i blant
  3. Swyddog gwasanaeth dydd i blant