Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Gellir atal person cofrestredig dros dro o'r Gofrestr wrth i ni ymchwilio i honiadau neu bryderon nad ydynt wedi'u profi eto. Bydd y person cofrestredig yn cael ei atal dros dro os oes angen, er mwyn amddiffyn y cyhoedd, er budd y cyhoedd neu er budd y person cofrestredig. Gelwir yr ataliadau hyn yn orchmynion atal dros dro. Mae ataliad dros dro yn golygu na all y person cofrestredig weithio yn ei rôl gofrestredig tra bo'r ataliad yn ei le.

Ni all y cyfnod penodol ar gyfer gorchmynion atal dros dro fod yn fwy na 18 mis.

Rhestr yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor.

Enw:
Thomas Adams
Rhif cofrestru:
W/5008717
Cyflogwr:
Gynt Crystal Care Solutions Ltd
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
21/04/2020
Atal hyd nes:
20/10/2021
Enw:
John Anderson
Rhif cofrestru:
W/1121385
Cyflogwr:
Gynt Coal Industry Social Welfare Organisation
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 1
Ataliedig o:
19/01/2021
Atal hyd nes:
18/07/2022
Enw:
Paulina Andrzejczak
Rhif cofrestru:
W/5018707
Cyflogwr:
Gynt Pobl Care and Support
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
09/02/2021
Atal hyd nes:
08/08/2022
Enw:
Sarah-Jane Badrock
Rhif cofrestru:
W/5030177
Cyflogwr:
Gynt Pembrokeshire Care Ltd
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
26/11/2020
Atal hyd nes:
25/05/2022
Enw:
Davina Dawn Barr
Rhif cofrestru:
W/5003376
Cyflogwr:
Gynt cartref nyrsio preifat
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
06/11/2020
Atal hyd nes:
05/05/2022
Enw:
Luke Beynon
Rhif cofrestru:
W/5014546
Cyflogwr:
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd a Port Talbot
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Ataliedig o:
11/08/2021
Atal hyd nes:
10/02/2023
1 o 14