CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Pobl cofrestredig ag amodau dros dro

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Gweler yr holl bobl cofrestredig sydd ag amod dros dro ar eu cofrestriad.

Gall person cofrestredig gael amod dros dro ar eu cofrestriad os oes angen i ddiogelu’r cyhoedd, os yw er budd y cyhoedd neu er budd y person cofrestredig.

Gelwir yr amodau dros dro hyn yn orchmynion cofrestru amodol dros dro.

Gall person cofrestredig barhau i weithio yn eu rôl gofrestredig tra bod amod yn ei le. Ni all gorchmynion cofrestru amodol dros dro fod yn hirach na 18 mis, a byddan nhw’n cael eu hadolygu bob chwe mis tra bod yr ymchwiliad yn cael ei gynnal.

Mae’r rhestr yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor.