CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Sarah Jones
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
TBC
Lleoliad
Mae hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Yn flaenorol Caron Group Wales
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Ms Jones wedi symud mat synhwyrydd larwm yn fwriadol o ystafell wely defnyddiwr gofal a chymorth bregus a ffugio cofnodion gofal.