CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Melanie Swindley
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn cofrestri ag amodau atal am 12 mis 23/03/2021
Lleoliad
gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Ni fydd yr enw yn cael ei ddatgelu
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Gorchymyn cofrestri ag amodau atal am 12 mis 23/03/2021 - 22/03/2022

Crynodeb o honiadau

Ar 6 Ionawr 2020, cafwyd Ms Swindley yn euog yn Llys Ynadon Morgannwg Gorllewin o ymosodiad gan achosi gwir niwed corfforol yn ymwneud â throsedd ar 26 Tachwedd 2019. Dedfrydwyd hi i 10 mis o garchar wedi'i gohirio am 24 mis, 180 awr o waith di-dâl ac adferiad gofyniad gweithgaredd am 15 diwrnod.