CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Marian Wyn Hughes
Share
Rôl cofrestredig
Rheolwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru Southgate House Wood Street Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Cyngor Sir Gwynedd
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

Honnir nad oedd Ms Hughes wedi rhoi cyfrif priodol am arian preswylwyr yn y cartref gyda nifer o anghysondebau yn cael eu nodi. O ganlyniad i'r camau hyn, methodd Ms Hughes â chydymffurfio â'i dyletswydd o dan Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002 i reoli'r Cartref gyda gofal a / neu gymhwysedd a / neu sgil ddigonol.