CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Kyle James Johnson
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithsaol Cymru, Southgate House, Wood St, Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Keys Group
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Mr Johnson, wrth edrych ar ôl person ifanc A, wedi ymddwyn yn amhriodol trwy ymddwyn mewn modd bygythiol / ymosodol, defnyddio iaith amhriodol a gwneud sylwadau amhriodol.