CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Jayne Yvette Dyer
Rôl cofrestredig
rheolwr cartref gofal oedolion
Canlyniad
Ni ddarganfuwyd unrhyw nam cyfredol, Rhybudd 2 flynedd gan y panel
Lleoliad
gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Gofal Cymru Care Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o honiadau

Honnir Ms Dyer ym mis Awst 2019 methu â chael meddyginiaeth ar bresgripsiwn ar gael yn ystod ei drosglwyddiad Absenoldeb rhywfaint o feddyginiaeth ar bresgripsiwn methu â sicrhau bod gwybodaeth gyflawn yn cael ei rhoi i Unigolyn A sydd â meddyg teulu methiant i gynnal diogelwch a lles unigolyn.