CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Devena Haskell
Share
Rôl cofrestredig
Rheolwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru Southgate House Wood Street Cardiff CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Ty Fi Direct Care (Sir Gaerfyrddyn)
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

Wnaeth Ms Haskell methu cymeryd camau perthnasol i stopio Person A rhag darparu gofal personal i ddefnyddwyr gwasanaethau pan roedd yn ymwybodol nad oedd Person A yn gallu gweithio gyda unigolion bregus yng nghofal cymdeithasol, felly mi wnaeth methu amddiffyn unigolion yn defnyddio gwasanaethau rhag camdrin.

Ni wnaeth Ms Haskell ymgymryd gwirio recriwitio i staff o dan rheoliadau gofal cartref i sicrhau bod Personn A yn addas i weithio a bod gwybodaeth addas neu ddogfennau priodol ar gael, ac felly mi wnaeth methu rheoli’r asiantaeth gyda gofal, cymhwysedd na sgiliau digonol.