CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Debbie Hobson
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Beaufort Park Hotel, Mold, Flintshire, CH7 6RQ
Cyflogwr
Gynt Cyngor Sir Ddinbych
Math o wrandawiad
Addasrwydd i Ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Ms Hobson wedi ffugio cofnodion