CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Charles Faber
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru, South Gate House, Wood St, Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Cafcass Cymru
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i Ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Mr Faber wedi gweithredu mewn ffordd a greodd ganfyddiad o ragfarn a bwrw amheuaeth ar ei annibyniaeth fel gwarcheidwad plentyn, wrth weithredu fel Gwarcheidwad a benodwyd gan y llys.