CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Carlyanne Wilson
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Bluebird Care
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd o bell ar 30 Mehefin 2021 wedi canfod bod y cyhuddiadau a ganlyn wedi'u profi yn erbyn Carlyanne Wilson, Gweithiwr Gofal Cartrefi cofrestredig.

Ar 20 Tachwedd 2020 yn Llys Ynadon Casnewydd Gwent plediodd Ms Wilson yn euog a dedfrydwyd amdani:

• dwyn arian parod gwerth £250 gan ddefnyddiwr bregus gwasanaethau gofal a chymorth;

• twyll yn yr ystyr ei bod wedi defnyddio cerdyn banc yn perthyn i ddefnyddiwr bregus gwasanaethau gofal a chymorth, gan fwriadu manteisio trwy brynu eitemau iddi hi ei hun;

• ar gyfer mynd i mewn i eiddo defnyddiwr gofal a chymorth bregus heb ganiatad tra roedd yr unigolyn yn yr ysbyty.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Ms Wilson a gosod gorchymyn symud sy'n golygu na fydd hi'n gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.

Mae gan Ms Wilson yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Cafwyd Ms Wilson yn euog yn Llys Ynadon Casnewydd Gwent am y troseddau canlynol:

Dwyn arian parod o werth o £ 250 gan ddefnyddiwr bregus gwasanaethau gofal a chymorth, yn groes i Ddeddf Dwyn 1968.

Cyflawni twyll yn yr ystyr ei bod wedi defnyddio cerdyn banc yn perthyn i ddefnyddiwr bregus gwasanaethau gofal a chymorth, yn groes i Ddeddf Twyll 2006.