CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Andrew Cheers
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Beaufort Park, Mold Rd, Buckley, Mold CH7 6RQ
Cyflogwr
Gynt Bryn Melyn Care LTD
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Mr Cheers tra mewn car gyda Pherson Ifanc A a Chydweithiwr A, wedi ymddwyn yn amhriodol i Gydweithiwr A trwy weiddi arnyn nhw, ac wrth atal un Person Ifanc A roedd yn amhriodol trwy chwerthin a'u bygwth nhw.