CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Andrew Cheers

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Beaufort Park, Mold Rd, Buckley, Mold CH7 6RQ
Cyflogwr
Gynt Bryn Melyn Care LTD
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer