CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Sut mae person gyda dementia yn gweld y byd?

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Fideo o'r Gymdeithas Alzheimer o safbwynt rhywun sy'n byw gyda dementia