CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Stori Andy – esiampl gwych o cydweithio yn effeithiol

Mae'r stori yma yn tynnu sylw at daith Andy sydd wedi bod yn un anodd a hir ar brydiau ond sy'n dangos positifrwydd gweithio ar y cyd. Yma byddwch yn clywed gan Andy a'r tîm o weithwyr proffesiynol a weithiodd gydag ef i gyflawni ei ganlyniadau.