CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Mae'r fideo yma'n dangos sut mae gweithiwr gofal preswyl i blant, Peter, yn helpu plant iau gyda choginio

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Fideo o weithiwr gofal preswyl i blant, Peter yn helpu rhai o'r plant mae e'n gofalu amdanynt gyda thasgau, gan gynnwys coginio.