CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Arweinyddiaeth dosturiol i reolwyr

Mae Cymru Iachach a Strategaeth y Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn rhannu gweledigaeth y bydd arweinwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol erbyn 2030 yn dangos arweinyddiaeth ar y cyd a thosturiol. Nod yr adnoddau hyn yw helpu i ddiffinio'r hyn a olygwn wrth arweinyddiaeth dosturiol a chefnogi arweinwyr a rheolwyr i'w gofleidio yn eu hymarfer.

Beth yw arweinyddiaeth dosturiol ym maes gofal cymdeithasol?

Mae arweinwyr tosturiol yn modelu ymddygiadau craidd o fynychu, deall, empathi a helpu i greu diwylliannau cynhwysol, effeithiol a chyfunol yn eu timau.

Mae'r King’s Fund yn disgrifio hyn yng nghyd-destun:

‘Mae arweinwyr tosturiol yn gofalu am eu hunain ac yn modelu’r hunanofal hwn i eraill. Maen nhw'n sylweddoli ei bod hi'n iawn bod yn ddynol, gwneud camgymeriadau a dysgu oddi wrthyn nhw - ac maen nhw'n rhoi caniatâd iddyn nhw eu hunain ac eraill wneud hyn. Mewn amgylchedd lle mae pwysau yn uchel a blaenoriaethau sy’n cystadlu’n gyson gellir anghofio tosturi weithiau, ond mae’n rhaid i’r arweinwyr hyn fod yn ddigon dewr i weithio yn erbyn y normau a herio’r diwylliant ehangach sy’n treiddio trwy system a graffir yn gyhoeddus ac a reoleiddir yn gyhoeddus’.

Gall hyn fod yn heriol ac weithiau'n teimlo'n wrth-reddfol mewn rolau arwain dan bwysau. Mae'r ffilm fer isod yn disgrifio sut mae arweinyddiaeth dosturiol yn edrych yn ymarferol.

Egwyddorion arweinyddiaeth dosturiol dros iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Lansiodd Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru Egwyddorion Arweinyddiaeth Tosturiol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymrul ddydd Mercher 12 Mai 2021. Nod y rhain yw darparu cyd-ddealltwriaeth o beth yw arweinyddiaeth dosturiol a sut olwg sydd arni yn ymarferol.

Yn y ffilm lansio byr hwn Sue Evans, Prif Swyddog Gweithredol Gofal Cymdeithasol Cymru, Alex Howells, Prif Swyddog Gweithredol Addysg a Gwella Iechyd Cymru, Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Michael West, Uwch gymrawd ymweliadol yn y Kings Trust ac athro seicoleg sefydliadol ym Mhrifysgol Caerhirfryn yn disgrifio gweledigaeth a rennir yr egwyddorion hyn a beth mae hyn yn ei olygu i ofal cymdeithasol ac iechyd yng Nghymru.

Gwyliwch y ffilmiau cymeradwyaeth gan ein Harweinyddiaeth a’n Harbenigwyr.

Arweinyddiaeth dosturiol yn ystod Covid-19

Rydym wedi creu adnoddau i helpu arweinwyr i amddiffyn eu lles eu hunain ac i gefnogi eu timau.

Mae'r Athro Michael West, Uwch gymrawd ymweliadol yn The King's Fund ac athro seicoleg sefydliadol ym Mhrifysgol Caerhirfryn yn darparu rhai myfyrdodau ar sut y gellir defnyddio arweinyddiaeth dosturiol ar adegau o argyfyngau yn y ffilm fer hon.

Erthyglau ac adnoddau defnyddiol

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.

Cynnwys cysylltiedig