CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Sesiwn gyda'r hwyr - 22 Tachwedd

Mae'r sesiwn gyda'r hwyr yn rhan o'n gŵyl dysgu gydol oes. Dyma rhaglen y digwyddiad sy'n cael ei gynnal ar-lein drwy Zoom.

Rhaglen y sesiwn

6pm: Croeso a threfniadau’r sesiwn
I'w gadarnhau

6.10pm: Diogelu a Safonau gofynnol cenedlaethol
Natasha Young, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

6.45pm: Pam fod Cymru gwrth-hiliol yn bwysig
Rebecca Johnson, Pennaeth Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar, Llywodraeth Cymru

7.15pm: Sylwadau i gloi