Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Ein proses ar gyfer cydnabod cymwysterau blynyddoedd cynnar a gofal plant rhyngwladol.


Rhaid i unrhyw un a hoffai weithio ym maes gofal plant a blynyddoedd cynnar yng Nghymru feddu ar gymhwyster sydd wedi’i gynnwys ar y fframwaith cymhwyster.

Os hoffech chi weithio yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, ond nid yw'ch cymhwyster ar y rhestr, gan ei fod yn gymhwyster rhyngwladol, gallwch chi ofyn i ni asesu’r cymhwyster. Mae'r broses hon yn mapio'ch cymhwyster yn erbyn yr hyn sy'n cyfateb i Gymru ac yn gadael i chi wybod beth sydd angen i chi ei wneud i weithio mewn lleoliad yng Nghymru.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am y broses a'r meini prawf isod. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni yn CymwysterauRhyngwladol@gofalcymdeithasol.cymru.


Mae'r broses hon hefyd ar gael i'w lawrlwytho yma: