Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Rhennir NOS iechyd a gofal cymdeithasol yn chwe swît gyda meysydd gwaith a safonau sy'n rhoi enghreifftiau o sut y gellir defnyddio'r safon ar gyfer y rôl honno. Gellir defnyddio NOS yn y gweithle i helpu gyda chymwysterau a hyfforddiant, gyrfa a datblygiad proffesiynol parhaus (CDP) yn ogystal ag ar gyfer recriwtio a rheoli perfformiad.

Mae Canllaw NOS ar gyfer gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant yn rhoi cyngor, arweiniad ac astudiaethau achos i gefnogi defnyddio NOS yn y gweithle.

Pori cyfresi

Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
12 Ardal
Comisiynu, Caffael a Chontractio
12 Ardal
Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arwain a Rheoli Gwasanaethau Gofal
23 Ardal
Arolygwyr Gwasanaethau
11 Ardal
Gwasanaethau Synhwyraidd
1 Ardal
Gwaith Cymdeithasol
7 Ardal