Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Mae’r adnodd hwn yn cyflwyno set o egwyddorion i arwain eich gwaith o reoli eich ffiniau proffesiynol eich hun a rhai’r gweithwyr rydych yn eu rheoli.

Bwriad yr adnodd yw i annog myfyrio a datblygu, Ni fwriedir iddo fod yn ganllaw rheoliadol. 

Mae senarios wedi cael eu cynnwys i’ch helpu i drafod ac i edrych ar rai o’r materion a all godi, a sut y gellid gweithredu’r egwyddorion hyn. Gellir eu defnyddio i ddatblygu eich ymarfer eich hun ac i helpu gweithwyr drwy: 

  • gyfnod sefydlu 
  • gymorth parhaus a 
  • goruchwyliaeth.

Rydym hefyd wedi cynnwys arferion annerbyniol pan fydd yn amlwg bod ffiniau proffesiynol wedi’u croesi.