Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Sefydlu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae Fframwaith Sefydlu Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (AWIF) yn cefnogi gweithwyr newydd yn ystod cyfnod sefydlu eu cyflogaeth. Mae'n cynnwys yr egwyddorion a'r gwerthoedd, y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar weithwyr i wneud eu rôl yn gymwys ar y cam hwn o'u datblygiad.

Beth sydd wedi'i gynnwys yn yr AWIF

Mae saith adran i'r AWIF, mae pob adran yn cynnwys logiau cynnydd a llyfrau gwaith.

Mae’r logiau cynnydd i gofnodi cyrhaeddiad yr amcanion dysgu ar gyfer pob adran.

Gellir defnyddio’r gweithlyfrau i gefnogi gweithwyr i gasglu’r dystiolaeth sydd ei angen i gwbwlhau’r logiau cynnydd. Mae’r gweithlyfrau yn cynnwys astudiaethau achos, ffilmiau a chwestiynnau i gefnogi dysgu.

Logiau cynnydd

Mae’r logiau cynnydd i gofnodi cyrhaeddiad yr amcanion dysgu ar gyfer pob adran.

Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 1 - Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion)
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 2 - Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (plant a phobl ifanc)
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 3 - Iechyd a lles (oedolion)
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 4 - Iechyd a lles (plant a phobl ifanc)
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 5 - Ymarfer proffesiynol fel gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 6 - Diogelu unigolion
Icon dogfen
Dogfen
Log cynnydd 7 - Iechyd a diogelwch ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Gweithlyfrau

Gweithlyfrau sy’n cynnwys astudiaethau achos, ffilmiau a chwestiynnau i gefnogi dysgu.

Icon dogfen
Dogfen
Gweithlyfr 1 - Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (oedolion)
Icon dogfen
Dogfen
Gweithlyfr 2 - Egwyddorion a gwerthoedd iechyd a gofal cymdeithasol (plant a phobl ifanc)
Icon dogfen
Dogfen
Gweithlyfr 3 - Iechyd a lles (oedolion)
Icon dogfen
Dogfen
Gweithlyfr 4 - Iechyd a lles (plant a phobl ifanc)
Icon dogfen
Dogfen
Gweithlyfr 5 - Ymarfer proffesiynol fel gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol
Icon dogfen
Dogfen
Gweithlyfr 6 - Diogelu unigolion
Icon dogfen
Dogfen
Gweithlyfr 7 - Iechyd a diogelwch ym maes iechyd a gofal cymdeithasol

Canllawiau ac adnoddau

Mae adnoddau ac arweiniad ar gael i gefnogi rheolwyr a gweithwyr i gwblhau'r AWIF.

Icon dogfen
Dogfen
Fframwaith sefydlu cyflwyniad a chanllawiau
Icon dogfen
Dogfen
Fframwaith sefydlu geirfa
Icon dogfen
Dogfen
Fframwaith sefydlu adnoddau
Icon dogfen
Dogfen
Fframwaith Sefydlu Cymru Gyfan ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol - tystysgrif cwblhau'n llwyddiannus

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.