Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Mae dysgu gydol oes yn cwmpasu'r holl ystod o weithgareddau dysgu - dysgu ffurfiol, dysgu anffurfiol a dysgu yn y gweithle. Mae hefyd yn cynnwys y sgiliau, yr wybodaeth a'r ymddygiadau y mae pobl yn eu hennill yn eu profiadau o ddydd i ddydd. Ystyr Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd (QALL) yw dysgu sy'n cael ei asesu, ei fesur, ei gofnodi a'i ardystio.

Sut ydw i'n achredu dysgu?

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi datblygu canllaw o'r enw Cydnabod Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd. Mae ei ffocws ar achredu Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd.

Icon dogfen
Dogfen
Cydnabod Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd ar Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru ym meysydd Gofal Cymdeithasol, y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant
Icon dogfen
Dogfen
Y broses ar gyfer achredu dysgu - siart lif
Icon dogfen
Dogfen
Achredu dysgu - cwestiynau cyffredin

Beth ydw i'n ei wneud nesaf os oes diddordeb gen i?

Lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen achos busnes.

Icon dogfen
Dogfen
Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) - achos busnes

Os hoffech gael copi o'r ffurflen, neu os hoffech gael gwybodaeth am y broses, cysylltwch â dyfan.jones@socialcare.wales neu 02920 780654.